‘Tekel’ ( Tinimbang ka Ngunit Kulang)

Sulat mula sa bangko ang nagpaikot sa pwet ko, ‘bayad na ako ah, ano na naman ‘to?’ Tawag sa customer service, press 1 for blah blah subscriber press 2 for blah blah. Okay, press 1 ako at marami pang press para umabot sa kanila, sa dulo kailangang i-enter ang account number then pin number saka ko pa lang nakausap ang customer service representative. Nagpakilala na ako at di pala sapat ang pangalan ko, kailangan ng account number for verification, birthday, address, at kung anu-ano pa. Ang katapusan, sumobra daw ako ng bayad kaya hiningi naman ang account number ko isa pang bank account para daw maibalik ang sobrang singil (at hindi naman naibalik dahil kinonvert nila sa reward points e pinacancel ko na naman yung card na yun so wala rin). Magpatuloy sa pagbasa