Akasya

Ngayong umaga, bitbit ko ang lagaring kahoy at hagdan upang akyatin ang malaking puno  ng akasya. Sa laki nito ay kinakailangan ng putulin ang sanga upang hindi makaabala sa paglago ng katabing puno.

Ano ang gagawin mo sa akin? Tanong ng Akasya

Kailangan ko ng tagpasin ang iyong sanga, sa gayo’y hindi nito masasanggi at mahahadlangan ang nakatakdang paglago ng katabi mong puno.

Huwag mong gawin iyan. Paano na ang aking mga sanga, ang mga dahon nito?

Darating ang araw na ang mga daho’y kusang malalanta at malalaglag gayon din ang sanga; rurupok, manghihina at hindi makakayanan ang init ng araw – kusa iyang mapuputol.

Gayunpala, bakit hindi mo ito hintaying mangyari?

Wala iyong kabuluhan. Hintayin ko man o gawin ko ngayon, walang magbabago.

Anong ibig mong sabihin?

Ano ba ang nagawa sa iyo ng iyong mga dahon at sanga?

Lumaki ako, lumapad, nagustuhan ng mga ibon, maraming mga bata ang nagkukubli sa lilim na aking binibigay, pinupuntahan ako ng lahat.

At kung puputulin ko sila, anong mangyayari? Mawawala ba ang mga ibon o ang mga bata?

Maaari silang mabawasan

Natatakot kang mabawasan ng mga tagahanga. Maputol man ang iyong mga sanga – ikaw pa rin iyan. Mabubuhay ka pa rin. Walang mawawala bagkus may ibang magkakaroon – ang pagkakataong lumago gaya mo.

Lumambot ang mga sanga’t kagyat na naputol – tanda ng kaluwagan sa loob.

Habang dahan-dahang nilalagari at pumipihit ang tunog ng lagari, sinasabayan ito ng puno ng kanyang mahinhing kataga:

Walang mawawala sa akin. Bahagi lang ang aking mga dahon at sanga, hindi ito ang kabuuan ko.

2 comments on “Akasya

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s