Mabuting Binhi

Magandang Umaga! Bati ng bubot na mangga mula sa pagkakagising sa matagal na pagkakaidlip sa lupa

Magandang umaga rin. Tugon ng hardinero

Sino ka? Tanong ng mangga

Ako ang hardinero

Kinusot ng bagong sibol na mangga ang kanyang mata, inaninag ang daigdig, ang makulay na langit, makapal na alapaap, ang matatayog na puno

Sino ako? Pagtatanong niya sa hardinero

Isa kang mabuting binhi.

Mabuting binhi?

Oo, isa kang mabuting binhi gaya nila – matamis at uusbong na sintayog nila

Talaga, lalaki akong sintayog nila? Ano nga pala ang kahulugan ng mabuti?

Mabuti – ikaw ay kalulugdan ng marami, magdudulot ka ng kasiyahan sa iba, magiging kapaki-pakinabang ka.

Paano mo nasabing ako ay mabuti?

Dahil bata ka palang. Bago dito sa hardin. Tandaan mo, likas kang mabuti. Kaya pag may nagtanong sa’yo kung sino ka, ano ang isasagot mo?

Ako ay si mabuti.

Mag-iwan ng Tugon

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Baguhin )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Baguhin )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Baguhin )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Baguhin )

Connecting to %s