+Cory Aquino, RIP

Sama-sama tayong mag-alay ng panalangin para isang Pilipinong nagtaguyod ng demokrasya at naging ina ng sambayanan.

Sundan ang balita : Cory Aquino

Advertisements