sa pagitan ng sandali

puti

ang paligid

ang kurtina

ang damdamin

walang maririnig

kundi ang bulong ng katahimikan

usok na nanghihilam

malamig na hanging sumusuot

sa ilong, labas pasok

panatag

habang pinapamanhid ang katawang

naghihintay nang kasunod

na gagawin

sa buhay.

ang pamamaalam ay lumbay

o minsa’y katumbas ng simula

at minsan naman ay patlang.

ang baso’y may laman

bukas ang ilaw

ang upua’y nakahilig

nakapihit ang mga pintuan

nakakalat ang pinagkainan

subalit walang gumagalaw.

sa pwestong ito

na mabilis na naging kahapo’y

maaabo

tatangayin ng bulalakaw

na sandaling magniningas

sa pagitan espasyong

wala naman talagang sukat.