Mabuting Binhi

Magandang Umaga! Bati ng bubot na mangga mula sa pagkakagising sa matagal na pagkakaidlip sa lupa

Magandang umaga rin. Tugon ng hardinero

Sino ka? Tanong ng mangga

Ako ang hardinero Magpatuloy sa pagbasa

Advertisements

Kung sakaling may Diyos

alam kong harapin ang kamatayan, subalit wala akong sagot kung paano ko haharapin ang maylalang sakaling matanto kong sa isang bahagi ng buhay ay naroroon siya.

na siya ang may likha ng lahat at bahagi ako ng lahat.

na kung ang mga nagawa ko o ni iniisip pa lamang ay may kaukulang paghusga, at mapatunayang nagkasala higit pa sa inaasahang dami o bigat para sa isang taong dapat tumanaw ng kadakilaan, Magpatuloy sa pagbasa