Para Bukas

Kung sakaling mababasa nyo ang liham na ito sa panahong malayo na ang unang dekada ng taong 2000  o sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, at kung nangangailangan kayo ng makakausap kung paanong sinasabi ng kasaysayan na kami ay  nagpabaya at hinayaan ang gayong kasalahulaan sa aming kalayaan, mga bayani at moral; nais ko sanang magpaliwanag. Magpatuloy sa pagbasa