Ang Kaharian (sa isip ko)

Umaga na naman, medyo malinis na ang kwarto ko.
Malinis na rin ang isip, pati na ang loob.
May nakatakda nang gagawin para sa susunod na anim na buwan.

Hindi ako nag iskedyul ng trabaho, pahinga lang nitong Sabado at Linggo.
Nagkataon naman na ang mundo ay nagdiriwang. Magpatuloy sa pagbasa