Paglikha

nagsasalitan ang pala at pagpapalitada, dumadagundong ang kalsada sa t’wing uusad ang mga traktorang huhukay sa lupa habang ang martilyo, lagare at piko ay nagsasagutan. ito ang ritmo na naririnig ko madalas. ito ang orkestrang bumibingi sa akin.

kunwa’y abala ako at walang naririnig, nagpapanggap na tulala sa kanbas na nabubuo sa aking isipan. isisilang na ang isang bagong bayan – nagbibihis na ang kalunsuran.

hayaan na ang alikabok, anupa’t ang pulbos na ito’y mapapalitan ng mga pinturang lilikha ng masiglang mundo. Magpatuloy sa pagbasa