Saranggola Blogsikat Winners

Yippeee! Narito po ang listahan ng mga nanalo para sa karangalang BLOGSIKAT. Ito ang listahan na kinulit at sinuportahan ninyo!

Bloggers’ Choice / Blogsikat!

  1. ito yung magkakamit ng may pinakaraming comment
  2. hindi kasama sa bibilangin ang naulit na puna o comment at sariling comment
  3. tanging bago o unique comment lang ang bibilanganin.
  4. Ang mga puna na papasok hanggang sa ika 31 ng Agosto 11:59PM, oras sa Pilipinas lamang ang bibilangin. Magpatuloy sa pagbasa